کانون نویسندگان ایران: جان ۱۲ زندانی سیاسی تبعید شده به زندان قزل‌حصار در خطر است

کانون نویسندگان ایران از در خطر بودن جان ١٢ زندانی سیاسی تبعیدی در زندان قزل‌حصار خبر می‌دهد.

نویسندگان ایران جان ۱۲ زندانی سیاسی تبعید شده به زندان قزل‌حصار در خطر است edited

به گزارش روژمان اسامی این زندانیان عبارت است از سعید ماسوری (با سابقه‌ی ۲۳ سال حبس بدون مرخصی) ، جعفر ابراهیمی، لقمان امین‌پور، افشین بایمانی، زرتشت احمدی راغب، رضا سلمان‌زاده، احمدرضا حائری، سپهر امام‌جمعه، حمزه سواری، مسعودرضا ابراهیمی‌نژاد، سامان سیدی (یاسین) و محمد شافعی که در شرایط بسیار سخت و اسفناکی در زندان قزل‌حصار حبس خود را سپری می‌کنند،

این زندانیان که پس از انتقال یک‌باره از زندان اوین به زندان قزل‌حصار مدتی در «بند امن» این زندان نگهداری می‌شدند، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور به «واحد ۴» منتقل شده‌اند.

Related posts