سه ماه بی‌خبری از “پخشان عزیزی” پس از بازداشت

مدت از سه ماه از بازداشت “پخشان عزیزی” فارغ‌التحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه تهران و زندانی سیاسی سابق می‌گذرد و همچنان از سرنوشت و وضعیت وی خبری در دست نیست.

عزیزی

به گزارش روژمان “پخشان عزیزی” در اوسط مردادماه ١٤٠٢ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل گردید و تاکنون از حق تماس و یا وکیل محروم بوده و خبری از وضعیت وی در دست نیست.

خانم عزیزی شهروند اهل مهاباد و ساکن تهران است که پیش‌تر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

Related posts