پنج شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شدند

«سلیم ذوالقرنین»، «صابر ذوالقرنین»، «ادریس کارساز»، «محمد رسول‌‌پور» و «کمال عقابی»، شهروندان اهل اشنویه توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویه بازداشت شدند1

به گزارش روژمان پنج شهروند با اسامی «ادریس کارساز» و «محمد رسول‌‌پور» اهل روستای کهنه‌قلعه، «سلیم ذوالقرنین» و «صابر ذوالقرنین» اهل روستای حسن‌نوران و «کمال عقابی»، فرزند حسین و اهل روستای بالاگیر از توابع اشنویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: بازداشت ادریس کارساز، سلیم ذوالقرنین و صابر ذوالقرنین بامداد روز چهارشنبه سیزدهم تیرماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی در منزل شخصی خود در اشنویه صورت گرفته است. از سوی دیگر، آقایان رسول‌پور و عقابی نیز شامگاه سه‌شنبه دوازدهم تیرماه ١۴٠۳، توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند.

تا زمان تنظیم این گزارش از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دسترس نمی‌باشد.

Related posts