چهار تن از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر به حبس محکوم شدند

محسن عمرانی، محمود ملاکی، اصغر حاجب و عبدالرضا امانی‌فر از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر مجموعا به چهار سال و هشت ماه حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

تن از اعضای کانون صنفی معلمان بوشهر به حبس محکوم شدند

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در گزارشی اعلام نمود که، چهار تن از اعضای کانون صنفی معلمان استان بوشهر به حبس محکوم شدند. در این گزارش آمده است: بر اساس حکمی که اخیراً توسط مرجع قضایی صادر و به این افراد ابلاغ شده است، آقای محمود ملاکی و محسن عمرانی هر یک به دو سال حبس تعزیری، مصادره اموال توقیفی به نفع دولت و سه سال ممنوعیت فعالیت آموزشی در محیط‌های علمی محکوم شدند. همچنین آقایان عبدالرضا امانی‌فر و اصغر حاجب نیز هر یک به چهار ماه حبس تعزیری و مصادره اموال توقیفی به نفع دولت محکوم شده‌اند.

این پرونده در پی اعتراض سراسری معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور در سال گذشته، برای این فعال صنفی معلمان گشوده شد.

محمود ملاکی، عبدالرضا امانی‌‌فر، اصغر حاجب و محسن عمرانی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در بوشهر بازداشت شدند.

آقای ملاکی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه، آقای عمرانی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه، اصغر حاجب در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه و هم‌چنین عبدالرضا امانی‌فر در تاریخ ۲ خردادماه، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

محمود ملاکی، روز شنبه ۲۶ آذرماه ١۴٠١ در ارتباط با اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اوایل اسفند با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی اواخر اسفند توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری استان بوشهر، به انفصال دائم از خدمت محکوم شد.

بهمن‌ماه ۱۴۰۱ قرار جلب به دادرسی این چهار شهروند صادر و اتهامات مطروحه علیه آنان «اقدام علیه امنیت داخلی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه» عنوان شد.

Related posts