دومین روز تجمع اعتراضی کارگران “گروه ملی صنعتی فولاد ایران”

در پی کارشکنی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و بی‌پاسخ ماندن دیگر مطالبات کارگران، این کارگران برای روز دوم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعتراضات

به گزارش روژمان شمار زیادی از کارگران شاغل در بخش‌های مختلف “گروه ملی صنعتی فولاد ایران”روز یک‌شنبه ۲۱آبان۱۴۰۲ و برای دومین روز متوالی با توقف چند ساعته خطوط تولید، مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند.

در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی قوانین اندک و ناکارآمدی برای حمایت از کارگران وجود دارد و وضعیت بد اقتصادی و حقوق پایه اندک کارگران، تامین مایحتاج زندگی را برای آن‌ها بسیار مشکل نموده است.

Related posts