کامران ساختمانگر فعال کارگری به جریمه نقدی محکوم شد

کامران ساختمانگر فعال کارگری اهل سنندج توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر، به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

کامران ساختمانگر edited

به گزارش روژمان و به نقل از کولبر نیوز بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ٢٧ شهریورماه ١۴٠٢، صادر و به فعال کارگری کامران ساختمانگر ابلاغ شده، وی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق رسانه‌های اجتماعی و مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی» به ۳ ماه حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. مدت ۳ ماه حبس تعزیزی وی با استناد به گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده قبلی ایشان، به جریمه نقدی بدل شده و وی مجموعاً به پرداخت مبلغ ۳۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
رای صادره به مدت ۲۰ روز در محاکم تجدیدنظر استان قابل تجدیدنظرخواهی است.

روز شنبه ١٨ شهریورماه ١۴٠٢، کامران ساختمانگر فعال کارگری و مدنی شهر سنندج طی احضاریه به دادگاه احضار شد. بر اساس این گزارش روز یکشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۲، کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل سنندج، در دومین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود توسط قاضی سعیدی در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه شد.
پیش‌تر نیز براساس احضاریه‌ای که در تاریخ پنجم تیرماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج صادر و به آقای ساختمانگر ابلاغ شده بود، وی باید جهت دفاع از اتهامات انتسابی «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» ظرف مدت پنج روز در این شعبه حاضر می‌شد.
کامران ساختمانگر فعال کارگری اهل شهر سنندج روز پنج‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نهایتاً عصر شنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۱، در ادامه تخفیف در مجازات و آزادی زندانیان سیاسی، کامران ساختمانگر فعال کارگری پس از ١۴٩ روز بازداشت از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
او در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ پس از پایان بازجویی‌ها به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. وی نهایتاً در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. آقای ساختمانگر در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام «عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام» به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام  «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد این حکم فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عیناً تایید شد و در تاریخ ۱ آذرماه ۱۴۰٠ نیز درخواست اعاده دادرسی آقای ساختمانگر در دیوان عالی کشور رد شد.

Related posts