گذشت ٧ ماه و ٧ روز از حبس غیرقانونی «هاجر سعیدی» فعال کارگری و حقوق زنان

«هاجر سعیدی» فعال کارگری و حقوق زنان اهل سنندج، ٧ ماه و ٧ روز از یکسال حبس تعزیری خود را در بند نسوان زندان سنندج سپری کرد.

سعیدی

به گزارش روژمان «هاجر سعیدی» فعال کارگری و حقوق زنان در تاریخ ٢٨ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در حالی که به همراه جمعی از فعالین کارگری سنندج به دیدار خانواده جانباخته خیزش انقلابی ژینا، «هومن عبداللهی» رفته بود، توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد.
خانم سعیدی در مدت بازداشت توسط اداره اطلاعات سنندج با اتهامات «اجتماع و تبانی از طریق تشکیل هسته کمونیستی برای ترغیب خانواده جانباختگان برای افعال مجرمانه» و همچنین «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو شد.
وی پس از گذراندن یک ماه در سیاه‌چاله اداره اطلاعات سنندج با تودیع وثیقه ٣ میلیارد تومانی موقتا آزاد شد.
قاضی “سعیدی”، قاضی شعبه اول بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم در سنندج «هاجر سعیدی» را با این اتهامات به دو سال حبس تعزیری محکوم نمود.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج حکم صادره برای خانم سعیدی را به «یکسال حبس تعزیری» کاهش داد.

ظهر روز شنبه ٢٧ آبان ۱۴۰۲ «هاجر سعیدی» پس از احضار به شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب رژیم در سنندج بازداشت و جهت سپری کردن «یکسال حبس تعزیری» خود به بند نسوان زندان سنندج منتقل گردید.

Related posts