گزارش کوتاهی از رخدادهای دهم آبان

گزارش کوتاهی از رخدادهای دهم آبان

روز سه شنبه دهم آبان رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها اذعان کرد که ۵۵ درصد مردم اعتراضات را تایید کرده‌اند. او، که در نشست تشکل‌ها و فعالین فرهنگی دانشجویی دانشگاه‌های استان ایلام شرکت داشت، عدم رضایت ها را صرفا به مسایل معیشتی کاهش داد. در حالیکه انقلابیون و معترضان در همان حال که وجود مشکلات معیشتی کوه آسا را به رسمیت می شناسند با دادن شعار “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه ای” و “مرگ بر جمهوری اسلامی” نشان داده اند که بهبود شرایط معیشتی از کانال سقوط جمهوری اسلامی میگذرد. در کل این درک درست است. زیرا جمهوری اسلامی نماینده یک مشت سرمایه دار به شدت حریص و غارتگر است. آنها با استثمار شدید نیروی کاری که به ضرب سرکوبگری بسیار ارزان نگه داشته شده، غارت اموال عمومی از طریق خصولتی کردن ها، گرفتن قراردادهای بسیار پر سود از هیات حاکمه، دست اندازی بی محابا بر آب، خاک، جنگلها و کلا هجوم بر محیط زیست و نظایر آنها ثروت های نجومی اندوخته و موجبات فقر تباه کننده توده مردم و در راس آنها کارگران را فراهم کرده اند.

اما باید از زاویه ای انقلابی به این نکته توجه کرد که لازم است مطالبات معیشتی و سیاسی کارگران با مطالبات انقلاب گره بخورد. “شعار نان، کار، ازادی” باید به صورت یکی از شعارهای اصلی درآید. در اینصورت کارگران هم دلیل ملموس تری برای شرکت در انقلاب پیدا کرده و سرنگونی جمهوری اسلامی را تسریع خواهند کرد. زیرا کارگران با کسب هر درصد از خواست های اقتصادی گام های بیشتری در عرصه سیاسی و در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی برخواهند داشت.

Related posts