یادداشت روژمان – اعلام این ائتلاف در قالب یک پیام مشترک و همزمان، کار ما را آسان‌تر خواهد کرد

اعلام این ائتلاف در قالب یک پیام مشترک و همزمان، کار ما را آسان‌تر خواهد کرد

ائتلاف اپوزسیون

اول :
اعلام این ائتلاف در قالب یک پیام مشترک و همزمان، کار ما را آسان‌تر خواهد کرد. حالا ما با یک جبهه راست سرو کار داریم که هم و غم‌اش بر تخت نشستن است. این‌ها نمایندگان رانت‌خواران، نان به نرخ روز خواران، سرمایه‌داران و مهره‌های بی اراده غرب هستند. چهره‌های که همیشه در آخرین لحظات از رانت یک حکومت متزلزل به طرف رانتی که آینده خوبی دارد، حرکت می کنند.
دوم:
این‌ها هر چه هستند، نمایندگان مرکز اند. مرکز نشینانی که حرفه‌شان استثمار پیرامون و اقلیت‌های ملی، مذهبی و جنسیتی است. بار سنگین این جنبش انقلابی بر دوش مردم کردستان و بلوچستان بوده است. تداوم آن را جوانان این مناطق با خون خود، زنده نگه داشته‌اند. می گوییم نمایندگان جبهه راست، حتی یک نماینده از پیرامون( حتی هم رنگ خودشان) در این ” ائتلاف ” راست وجود ندارد.
سوم:
شعار پایه‌ای این جنبش ” زن زندگی آزادی”در این توئیت وجود ندارد، یا به معنای به کار این کاسبان و تاجران نمی آید.
چهار:
آلترناتیو پیشرو، مترقی و واقعی نه از دالان‌های قدرت‌های غربی و با حمایت‌ آنها، بلکه از دل خود جنبش انقلابی و نبرد کنان به وجود می آید. آلترناتیو واقعی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اسیر است. آلترناتیو حکومت اسلامی جوانان، زنان، مردان و انسان‌های هستند که منفعت مادی در به قدرت رسیدن ندارند. این جنبش انقلابی برای ” باز پس گرفتن ایران” نیست. این جنبش مبارزه‌ایست برای آزادی، برابری، رفاه و کرامت انسان‌ها که هم حکومت فاسد اسلامی از مردم دریغ کرد و هم حکومت فاسد پهلوی و وابستگانش. این مجموعه‌ای که تشکیل داده‌اند، جمعی کاسب حرفه‌ای است که می تواند نمایندگی دلالان، رانت خواران، سرمایه‌داران و تاجران باشد. زنان، کارگران، حاشیه نشینان، روشنفکران، دانشجویان، معلمان، پرستاران، دانش‌آموزان، ملیت‌های تحت ستم در ایران به درک و شعوری رسیده‌اند که بتوانند منافع و مطالبات برحق خود را نمایندگی بکنند و منتظر نباشند از بالای سر آنها یک جمع با آنها بیگانه این کار را بکنند.

Related posts