یادداشت روژمان – جنگ اوکراین یکساله شد

یادداشت روژمان – جنگ اوکراین یکساله شد

E7C4B082 49D9 4772 9E14 88C9B9C9B4A4

روز 24 فوریه 2023، برابر با پنجم اسفند 1401 جنگ اوکراین یکساله شد. دلایل شروع جنگ زیادند. اینجا فرصت پرداختن به همه آنها وجود ندارد. همینقدر باید گفت ریشه جنگ مذکور سیستم بحران زده سرمایه داری است.

استراتژین های نظامی سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) با پیشآهنگی امپرالیسم آمریکا و پس از شکست دولت آن کشور در برابر امپریالیسم روسیه در سوریه، طرح بدام انداختن رقیب در اوکراین را ریخته بودند. آنها حکومت فاشیستی اوکراین، به ریاست جمهوری آن کشور را، تحریک کردند تا تقاضای پیوستن به ناتو را روی میز بگذارد. کیسینجر، استراتژین سیاسی مشهور و محافظه کار آمریکائی و کارشناسان بورژوا راجع به خطرات این توطئه هشدار دادند، اما دولت های غربی، با حمایت کلان سرمایه داران نیاز داشتند که روسیه به اوکراین حمله کند.در واقع آنها میخواستند دولت روسیه به عنوان متحداصلی دولت چین را در یک جنگ فرسایشی و ویرانگر به دام اندازند. این جنگ در خدمت استراتژی دولت آمریکا در مهار اقتصادی چین و کنترل نظامی روسیه قرار داشت.سایر دول امپریالیستی نیز منافعی در راه اندازی آن توطئه داشتند.

از آن طرف جلب اوکراین به ناتو و نزدیک شدن آن به مرزهای روسیه خط قرمز دولت روسیه و اولیگارش های پشتیبان آن بود. آنها از دولت اوکراین خواستند که به ناتو و اتحادیه اروپا نپیوندند و بی طرف بماند. توده های میلیونی و وسیعی از انسان های صلح طلب به اشکال گوناگون و از جمله تظاهرات های بزرگ از اوکراین و روسیه خواستند، عوامل شروع هرگونه جنگی را از میان بردارند. آنها از ناتو خواستند دست از تحریکات بر دارد و از دولت روسیه خواستار شدند به کشور همسایه حمله نکند. این توده ی عظیم ظرفیت و توان آنرا داشتند هر سه طرف را به انجام مطالبه صلح طلبان وادار نمایند. چنانچه قبلا این کار را کرده بودند.

جنگ فاجعه آمیز اوکراین عوارض کشمکش حاد رقابتی بین کشورهای امپریالیستی و دول بزرگ سرمایه داریی می باشد که با با بحران اقتصادی ساختاری و و بحران سیاسی عمیقی روبرویند. از نظر آنها شروع یک جنگ بزرگ و تحرک بخشیدن به سرمایه در بخش تسلیحات و شاخه های مرتبط با آن و ایجاد سد در برابر نارضایتی های داخلی ضروری بود. در تمام دول امپریالیستی و بزرگ سرمایه نظامیگری رشد کرده است. برای نمونه دولت آلمان از فرصت جنگ استفاده کرده و بودجه نظامی خود را سه برابر کرده است. اما داستان برای مردم متفاوت می باشد.

این فاجعه  تا همینجا موجبات جان باختن دهها هزار سرباز و داوطلب از هز دو سو شده و جهان را با خطر یک جنگ هسته ای روبرو کرده است. جنگ برای مردم اوکراینو روسیه گذشته از قربانی های فراوان  ویرانی های بسیار، از دست رفتن حقوق دموکراتیک و آینده ای تاریک را موجب شده است. شهروندان سایر کشورهای با گرانی های سرسام آوری بویژه در عرصه سوخت و مواد غذائیرا متحمل شده که یکی از دلایل آن همین جنگ فاجعه بار می باشد. 

این جنگ باید پایان یابد، اما چگونه؟ 

قبل از هر چیز لازم است دست دولت های کمک کننده به اوکراین و روسیه را بست. یکی از حکومت هائی که سلاح ها و بویژه پهباد های جنگی و تهیه شده با کار ارزان و حتی مفت کارگران را تولید و به روسیه میفروشد جمهوری اسلامی است. انقلاب “زن، زندگی، آزادی” با پیروزی خود این معامله مرگ را پایان خواهد داد. در سایر کشورها هم مقدمتا باید جنبش های ضد جنگ اوکراین نظیر نهضت های ضد جنگ ویتنام توسط حامیان صلح و سوسیالیست ها در کشورهای دخیل و درگیر را سازمان یابد.

اما راه حل نهائی هر جنگی انقلاب سوسیالیستی و استقرار نظامی انسان محور می باشد که سود و رقابت های سلطه طلبانه در آن جائی ندارد.

Related posts