یادداشت روژمان – حمله به عزیزترین فرزندان مردم

یادداشت روژمان – حمله به عزیزترین فرزندان مردم

شیمیایی به مدارس edited

دستگاه حاکمه از اشتباهی به اشتباه دیگر فرو می غلطت. مسموم کردن عزیزترین فرزندان مردم، یعنی دختران دانش آموز یک اشتباه استراتژیک جماعت خامنه – سلامی می باشد. اینها به خیال خام خودشان به ضعیف ترین نقطه حریف، یعنی انقلاب، حمله کرده اند، اما در واقع به نیرومند ترین نقطه آن حمله ور شده اند.

اولین حملات از قم، مرکز قدرت آیت لله ها، در نهم آذر 1401 در مدرسه دخترانه هنرستان نور شروع شد. سپس 60 مدرسه در این شهر را در برگرفت. بنا به آخرین گزارش‌ها در سیزدهم اسفند بیش از ۳۵ شهر شاهد حملات با برنامه و سیستماتیک با گاز سمی به دانش‌آموزان در مدارس بوده است.

این حملات در بین نیروهای هیئت حاکمه تفرقه ایجاد کرده و رسانه های مزدور را ناچار نموده عکس العمل هائی داشته باشند. آنها در عین پخش گزارشات سطحی آدرس های غلط داده و می دهند تا مخاطبانشان سرچشمه حملات یعنی جناح خامنه ای – سلامی را زیر سوال نبرند. اما داوران واقعی، خانواده های مسموم شدگان، کارگران، بازنشستگان و معلمی پیشرو را نمی توان گول زد. خانواده ها دست سران را به عیان دیدند و علیه سران حکومت شعار دادند. سندیکای هفت تپه حمله شیمیایی به نیمی از جامعه (زنان) را حمله به بشریت و کار عوامل رژیم دانسته و نوشت:

“نه حجاب اجباری و کودک همسری، نه راندن زنان به کنج آشپزخانه و ظرف شستن، نه اسید پاشی، نه تفکیک جنسیتی، نه سهمیه بندی و نه شلیک گلوله جنگی و پلاستیکی، نه تجاوز، نه کور کردن و زندانی کردن، دختران آفتاب و امید، هیچ کدام نتوانسته است عزم راسخ زنان برای رهایی را خاموش سازد.”
شورای بازنشستکان حملات شیمیائی به “دختران ما را” اقدام حکومت زبونی دانست که میخواهد بهر قیمتی که شده پیشروان انقلاب را به عقب رانده و حامعه را بترساند و نوشت:

“اما مرعوب کردن جامعه در دل یک انقلاب بزرگ اجتماعی، مدرن و انسانی، دیگر ممکن نیست. بهمین جهت نهادهای اجتماعی، خشمگین و مصمم به مقابله با این جنایت برخاسته اند و با انرژی و نیرویی بیشتر از قبل و با مطالبات رادیکال‌تر و جسورانه تر پا به عرصه ی ادامه مبارزه نهاده اند که عهد بسته اند « ایستاده ایم تا پایان”.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت در پیام تبریک به مناسبت روز جهانی زن نوشت:

“دختران ما در مدارس در صف مقدم اعتراض بر سر همین حق و حقوق بودند و دیدیم که چگونه مدارس مورد تعرض و حمله قرار گرفت و امروز دختران دانش آموزان که علیه حجاب و سرکوب بخاطر حجاب به خیابان آمدند و شعار آزادی، آزادی، آزادی دادند امروز در سناریوی جنایی مسموم سازی در مدارس قربانی میشوند. اینها فرزندان ما هستند و با تجمعات بزرگ و اعتراضی با این کودک کشی مقابله کنیم.”

فعالان حقوق زن در افغانستان با انتشار بیانیه‌ای مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر در ایران را از جمله «تاکتیک‌های تروریستی» توصیف کردند و آنرا کار خود رژیم به قول آنها طالبانی ایران خواندند.

حمله به عزیز ترین فرزندان مردم از جانب باند خامنه ای – سلامی یکی دیگر از نشانه های رو به مرگ رفتن جمهوری اسلامی می باشد. باید از هم اکنون به فکر استقرار نظامی پس از سرنگونی رژیم بود که انسان و لاجرم دانش آموزان در محور آن باشد و نه سود، استثمار، غارت، استبداد و اقدامات مافیائی. باید انقلاب “زن، زندگی، آزادی” با جوهر چپ آنرا در مسیر استقرار چنان نظامی تقویت و هدایت کرد.

Related posts