یادداشت روژمان – روز جهانی کودک پیروز است

یادداشت روژمان – روز جهانی کودک پیروز است

جهانی کودک

مراسم‌های روز جهانی کودک در جهان در روزهای متفاوتی برگزار می شود. دولت هائی که در گذشته کشور خود را سوسیالیستی میخواندند آنرا در اول ژوئن قرار دادند. سازمان ملل احتمالا در مقابله با بلوک شرق یا بلوک شوروی روز 20 نوامبر را به عنوان روز جهانی کودک وارد تقویم خود کرد و روز اول ژوئن را به عنوان روز حمایت از کودک نامگزاری نمود. اکنون در بیش از 50 دولت اول ژوئن را به عنوان روز جهانی کودک به رسمیت شناخته اند که اکثرا جزء بلوک شرق قدیم بوده و یا تحت تاثیر این بلوک، بویژه شوروی، بوده اند.

روز جهانی کودک به منظور یادآوری حقوق کودکان و حفاظت از آن در نظر گرفته شده است. اما نخستین سوالاتی که پیش می آید این ها هستند: کودک متعلق به کدام طبقه می باشد؟ تحت کدام فرهنگ، سیستم اقتصادی و سیاسی و در کدام جغرافیا می زید؟ دختر است یا پسر و الخ.

تمام سیستم های طبقاتی و ادیان کودک را برای کار کردن در حال و آینده مد نظر داشته و دارند. کارل مارکس در فصل پانزدهم جلد اول سرمایه شرحی از وضع کودکان بدست داده و نتیجه می گیرد که سرمایه‌داریِ صنعتی کودکان را از سنین پایین به درون سیستم خودش کشیده و از قِبَل کار آن‌ها نیز سود هنگفتی به جیب زده است. (در جای خود باید به این امر پرداخت)

در جهان سرمایه داری پیشرفته انسان های پیشرو و مبارز طی مبارزاتی طولانی سبب شدند که درآمد خانوار هر چه کمتر به کار کودک وابسته باشد و کودکان بیشتر به بازی و آموزش بپردازند. البته با بحران های سرمایه داری در دهه هفتاد میلادی و بویژه بحران 2008 وابستگی به کار کودکان در خانواده های متعلق به اقشار غیر بورژوا افزایش یافته است. بنابراین به همان اندازه حقوق کودکان بیش از گذشته پایمال شده و میشود.

در کشورهای در حال توسعه حقوق کودک عموما نقض میشود. در جمهوری اسلامی این امر وخیم تر است. بر طبق این آئین و قوانین برگرفته از آن در حکومت اسلامی تنبیه کودک (با هر اما و اگری) مجاز است. آنها در مدارس خرافه زده و تحت نظر مقررات دینی و آخوندها و متعصبین خشک اندیش بار می آیند. هرگونه فکر نوآورانه طرد و معلمین آزاد اندیش اگر با زندان روبرو نشوند، لااقل بیکار می شوند. کودک در این سیستم پدیده ای منفعل، تاثیرپذیر و ملک پدر در نظر گرفته می شود که باید عبد و مطیعِ حکومت اسلامی بار بیاید. کودک بسیجی شده و در عملیات ها شرکت داده میشود. طبق آمار خود رژیم 35 هزار کودک بسیجی در جنگ ارتجاعی ایران و عراق به کشتن داده شدند. کودکان در جمهوری اسلامی اعدام شده و میشوند. در دهه شصت خورشیدی تعداد قابل توجهی کودک صرفا به خاطر پخش اعلامیه و تراکت، شعارنویسی یا تعلق به آئین بهائیت اعدام شدند. در این رژیم حقوق دختران به نسبت پسران بیشتر پایمال میشود. کودک همسری قانونی است. تحمیل حجاب اجباری سختگیرانه می باشد. این وضعیت برای کودکان خانواده های کارگری وخیمتر می باشد که در بحث مربوط به کودکان کار باید به آنها پرداخته خواهد شد.

کودکان در جهنمی که جمهوری اسلامی برای آنها ساخته طی انقلاب ژینا طغیان کردند. تا آذر 1401 هفتاد کودک توسط نیروهای سرکوب کشته شده و تعداد بیشتری زخمی شدند. رژیم زندان هایش را از کودکان شکنجه شده انباشت و یا در مدارس آنها مورد حملات شیمیائی قرار داد. با تداوم انقلاب “زن، زندگی، آزادی” و برانداختن رژیم کودکان از جهنم تحمیل شده به آنان رها خواهند شد.

کودک باید فارغ از موقعیت مالی خانواده از امکانات کامل و رایگان آموزش برخوردار باشد. لازم است فضائی برای کودک آفریده شود که طی استفاده از آموزش و بازی با ذهنی خلاق و آزاد اندیش بار بیاید. کودک در همانحال که تاثیر پذیر می باشد، تاثیرگزار هم هست. جنبه دوم باید تقویت شود. کار کودکان ممنوع بوده و کودک آزاری شامل ازدواج کودکان و مسلح کردن آنها جرم می باشد و …

Related posts