یادداشت روژمان – مطالبات خیزش انقلابی

مطالبات خیزش انقلابی

خیزش انقلابی و همگانی مردم ایران دارای مطالباتی است که عمدتا در شعارها و در کف خیابان ها به بیان درآمده اند. “زن، زندگی، آزادی” یکی از شعارهای اصلی است که اساسا معطوف به تامین حقوق همه جانبه ی زنان می باشد. این شعار مقبولیت وسیعی یافته است. انقلابیون با خفظ این شعار فراگیر شعار ها و مطالبات دیگری را مطرح کرده اند که راس رسمی نظام یعنی خامنه ای را نشانه رفته اند. شعار وسیعا تکرا شده “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه‌ای” و شعارهای  “خونی که در رگ ماست، خوراک رهبر ماست”، “مرگ بر ستمگر + چه شاه باشه، چه رهبر”، “امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه”، “خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن”، “خامنه‌ای ضحاک! می‌کِشیمت زیر خاک”. اینها یکی از مطالبه انقلابیون می باشد که مرگ خامنه ای و یا حذف او از قدرت را خواهان است.

اما انقلابیون از اینهم فراتر رفته و خواهان سرنگونی کلیتِ جمهوری اسلامی شده اند. شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “گشت ارشاد بهانه است، اصلِ نظام نشانه است”، “جمهوری اسلامی، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم”، “این آخرین پیامه، هدفْ خود نظامه” بر مطالبه مذکور دلالت دارند.

در میان مطالبات شعارهای آینده نگرانه و معطوف به حکومت بعد از جمهوری اسلامی نیز وجود دارد، اما رسانه های خط رسمی بورژوایی  به آنها اشاره ای نمی کنند. شعارِ “نه شاه میخوایم نه ملا + قدرت به دست شورا” یکی از آنهاست.

شعار قابل توجهی هم شنیده شده که عبارت است از:

“بیکاری، بیگاری، حجاب زنْ اجباری”. برای اینکه شعار های آینده نگرانه و معطوف به زندگی کارگران به طور وسیع و توده گیر مطرح شده و راه به قدرت رسیدن طرفداران جامعه سود محور را سد کند باید خود رهبران و فعالین کارگری را کمک کرد تا بر موانع سرِ راه طبقه کارگر برای پیوستن وسیع به صفوف انقلاب را هموار کنند.

Related posts