یادداشت روژمان – همایش حمایت از منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل مستقل مدنی (بخش اول)

یادداشت روژمان – همایش حمایت از منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل مستقل مدنی (بخش اول)

حمایت از منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل مستقل مدنی

روز 22 آوریل 2023،برابر با دوم اردیبهشت 1402، همایشی در کلنِ آلمان توسط نیروهای چپ و کمونیست برگزار خواهد شد. حدود 30 حزب، سازمان و کانال های رسانه ای به اضافه دهها فعال کارگری، زنان، و فعال مدنی چپ و کمونیست در همایش شرکت خواهند کرد. آنها ضمن حمایت از “منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل مستقل صنفی و مدنی در ایران” نظرات خود پیرامون تکمیل آنرا بیان خواهند نمود.
شرکت کنندگان یک هیئت را از میان انتخاب کرده اند تا برگزاری این همایش را سازماندهی کنند. این هیئت در 27 مارس 2023 اطلاعیه ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است:
“پانزدهم فوریه ۲۰۲۳ (۲۶ بهمن ۱۴۰۱)، بیست تشکل صنفی و مدنی درایران منشور مطالبات حداقلی خود را منتشر کردند. این اولین سند تشکل‌های صنفی و مدنی از داخل کشور بود که بر متن جنبش انقلابی ١۴٠١ اهم مطالبات حداقلی مردم و بویژه جنبش‌های اجتماعی را بیان می‌کرد. تعداد قابل توجهی از فعالین اجتماعی، اکثریت جریانات چپ و سوسیالیستی ایران در خارج از کشور با وجود ارزیابی‌های متقاوت درباره کمبودهای آن، از این منشور حمایت کرده اند. این منشور همچنین مورد حمایت تعدادی از اتحادیه‌های کارگری در سطح بین‌المللی قرار گرفته است.
“منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران” در برگیرنده مطالباتی است که مردم به پا خاسته ایران علیه جمهوری اسلامی و نظام حاکم برای عملی شدن آن‌ها به میدان آمده‌اند. مطالباتی که تحقق آن‌ها در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. این منشور با تاکید بر دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود، در تقابل آشکار با پلاتفورم‌ها و منشورهای جریانات دست راستی قرار دارد که تلاش می‌کنند از بالای سر مردم، قدرت سیاسی را دست بدست کنند.”
گردهمائی مبارزاتی مذکور، که تحت تاثیر شرایط سیاسی و انقلابی در داخل کشور ممکن شده، در 44 سال گذشته بی سابقه بوده و باید آنرا پاس داشت. همایش یک روزه بوده و به هر شرکت کننده ای که قصد صحبت کردن داشته باشد جهت اظهار نظر و پاسخ به پرسش ها 15 تا 20 دقیقه وقت تعلق خواهد گرفت. توقع اینست که حاضرین در همایش بر بطن حمایت های مبارزاتی از منشور و در زمان محدودی که در اختیار دارند در جهت تکمیل آن نکاتی را مطرح کنند که طی تبادل نظرهای بعدی به تکوین و تکمیل منشورمنجر شود. مهمترین وظیفه نیروهای کمونیست و چپ اینست تا تمام امکانات خود در جهت توده گیر شدن مطالبات تکمیل شده بویژه در داخل را به کار گیرند و طبعا نظرات کامل کننده نیز در همین جهت انجام خواهد شد. به احتمال زیاد آنچه که طی یک پروسه زمانی حاصل خواهد آمد نخواهد توانست به دلیل مسایل امنیتی مورد پشتیبانی نیروهائی مورد حمایت آشکار قرار گیرد که فعالیتشان علنی و قانونی است. به عبارت روشنتر عبور از مطالبات فوری و حداقلی مندرج در منشور میتواند به انتشار منشوری تکامل یافته و جدید منتهی شود که مانیفست مقبول کمونیست ها باشد. در آن صورت فعالینی که فعالیت علنی دارند، علیرغم هر موضعی که نسبت به آن داشته باشند، نمی توانند رسما و علنا از آن پشتیبانی کنند.

Related posts