یادداشت روژمان – کردستان تنها نخواهد ماند

یادداشت روژمان – کردستان تنها نخواهد ماند

شهرام ناظری نوشته است: ای کردستان زیبا، امتداد رقص جوگندم‌هایت در بلوچستان است، و پژواک صدای دلیرانت در البرز، این بار خورشید از سوی تو برآمده… ای کردستان شکیبا، باید این بار دستت را بگیریم، باید این بار با هم برقصیم، باید این بار با هم بمانیم.

جمعی از فعلان اجتماعی و فعالان زنان تهران، طی فراخوانی یادآوری کرده‌اند: ما در آینه ی کردستان چهره‌ی آزادی را دیده‌ایم و حال که با آزادی چشم در چشم شده‌ایم دیگر از پا نمی‌نشینیم، نمی‌گذاریم ستمگر رد خون‌هایی را که ریخته بشوید، نمی‌گذاریم از تجاوز به عنوان سلاح جنگی استفاده کند. نمی‌گذاریم آرزوی کیان های دیگر به خاک سپرده شود. نمی‌گذاریم فریاد مادران دادخواه خفه شود، خون‌های ریخته شده در خیابان‌های زاهدان و نیزار ماهشهر هنوز تازه است. نمی‌گذاریم سرکوبگران در کردستان و بلوچستان و خوزستان منطقه‌ی جنگی بسازند و تهران را به ویترین جزیره‌ی ثابت خود تبدیل کنند. جنایت بی پاسخ نمی‌ماند. کردستان تنها نیست، تهران را هم به گورستان فاشیست‌ها تبدیل خواهیم کرد.


پنجشنبه سوم آذر روزِ اعتصاب سراسری در حمایت از مردم کردستان می‌باشد. در این روز کارگران رزمنده، زنان و مردان آزاده، دانشجویان معترض و در یک کلام مبارزین و انقلابیون وحدت مبارزاتی موجود در انقلاب ایران را به درجات زیادی مستحکم‌تر خواهند کرد. آنها، که کردستان، این دژ انقلاب ایران را “چشم و چراغ ” خوانده‌اند، فردا نشان خواهند داد که اجازه نخواهند داد تا این چراغ به پت پت بیافتد.
سران وحشت زده حکومت ضدبشری و کودک‌کش اسلامی علنا و با الفاظی که شایسته خود آنهاست اعتراف کرده‌اند که کردستان انقلابی در راس انقلاب ایران قرار دارد. آنها و مقامات مادونشان با رنگ پریده و دادن اطلاعات دروغ ادعا کرده‌اند که این سنگر مقدم انقلاب را منکوب کرده‌اند. اما زهی خیال باطل. اگر جمهوری اسلامی طی ٤٣ سال، سرکوب، پخش دروغ، انتشار تبلیغات تحریف آمیز و میلیتاریزه نگهداشتن کردستان نتوانسته اراده مبارزاتی مردم انقلابی در کردستان در هم شکند، این روزها هم به طریق اولی نخواهد توانست به این هدف ضد انقلابی و ضد انسانی برسد. امروزه کردستان عنصرِ الهامبخش از وحدت رو به استحکامی است که در درون انقلاب پدید آمده است.
فردا مردم ایران با اعتصاب سراسری، جمع آوری کمک‌های مالی، ارسال دکتر، دارو، خون، تامین نیازهای زیستی و معیشتی و نظایر آنها نشان خواهند داد که انقلاب ایران راه دارد پیشرفت خود را می‌پیماید و در مسیرش جمهوری اسلامی را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت.

Related posts