یک سوختبر در شهرستان زرآباد جانباخت

بامداد روز چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، یک سوختبر بلوچ بر اثر واژگونی خودرو در حوالی هومدان از توابع شهرستان زرآباد جان خود را از دست داد.

سوختبر در شهرستان زرآباد جانباخت

بنابه گزارش‌های منتشر شده هویت این سوختبر بلوچ “محمود افروز” ۲۴ ساله فرزند “قادرداد”، متاهل و دارای یک فرزند چند ماهه اهل اسماعیل چات از توابع شهرستان زرآباد می‌باشد.

سوختبری از جمله کارهای نامتعارف و خطرآمیزی محسوب می‌شود که بسیاری از مردم بلوچ در بلوچستان بدلیل نبود شغل مناسب و پایدار اجباراً به آن روی آوردەاند. تصادف، واژگونی خودرو و تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی، بخشی از خطراتی هستند که در این راه جان سوختبران را تهدید می‌کند.
با استناد به گزارش فعالین بلوچ در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۱۰۵ سوختبر بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی، تصادفات رانندگی و آتش گرفتن خودرو جان خود را از دست داده و ۵۲ تن دیگر نیز طی این حوادث زخمی شدند.

Related posts