زخمی شدن ۴ کولبر در تیراندازی مستقیم هنگ‌مرزی بانه

شامگاه یکشنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در کمین‌گذاری و تیراندازی نیروهای هنگ‌مرزی رژیم در مرز “هنگه‌ژال بانه” به سمت دسته‌ای از کولبران، ۴ کولبر زخمی شدند.

شدن ۴ کولبر در تیراندازی مستقیم هنگ‌مرزی

به گزارش روژمان در این تیراندازی ۴ کولبر باهویت «خالق ابوبکری» ٣٧ ساله، «علی ابوبکری» ٣۰ ساله، «ناصر بری» حدودا ۴۳ ساله و «هیمن (فامیلی نامعلوم)» همگی اهل بانه و متاهل از ناحیه ساق پا و ران دچار جراحت شدید شدند.
در تیراندازی به سمت این کولبران از سلاح ساچمه‌ای استفاده شده بود.
لازم به ذکر است که این کولبران در حالی مورد تیراندازی قرار گرفتند که باری حمل نمی‌کردند و حدود ۵۰۰ متر از مرز دور بودند.
یک منبع مطلع از این حادثه گفته است که این کولبران به نیروهای هنگ‌مرزی گفته‌اند که باری با خود ندارند و به سمت آن‌ها تیراندازی نکنند، اما این نیروهای بدون در نظر گرفتن این مسئله به سمت آنان تیراندازی کرده‌اند.

Related posts