یک کولبر با اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد

آلی کولبر محکوم به اعدام

یک کولبر اهل سردشت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. به گزارش روژمان شعبه سوم بیدادگاه رژیم در ارومیه با قضاوت قاضی رژیم «رضا نجف‌زاده» ، «ادریس آلی» کولبر ٣١ ساله اهل سردشت را با اتهام واهی “جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم کرد.در پرونده آقای آلی جمعا ۸ کولبر دیگر از شهرهای سردشت، بوکان و سقز بازداشت شده که ۵ نفر از آن‌ها با قید وثیقه آزاد شدند و سه نفر همچنان در زندان هستند و حکم دقیق دو تن از آنان مشخص نیست. آقای آلی…

Read More