زندان اوین؛ اعتصاب غذای ۸۵ زندانی سیاسی در محکومیت صدور حکم اعدام برای «شریفه محمدی»

غذای ۸۵ زندانی سیاسی در محکومیت صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی

۸۵ زندانی سیاسی زن و مرد در بندهای ۴،٨ و زنان زندان اوین در محکومیت صدور حکم اعدام برای «شریفه محمدی» فعال کارگری، اعتصاب غذا کردند. به گزارش روژمان پس از صدور حکم غیرانسانی اعدام برای «شریفه محمدی» فعال کارگری، ۳۰ زندانی سیاسی زن و ۵۵ زندانی سیاسی مرد در بندهای ۴ و ٨ زندان اوین با اعلام اعتصاب غذا به «کمپین حمایت از شریفه محمدی» پیوستند. حکم اعدام برای «شریفه محمدی» موجی از واکنش را در میان بسیاری از فعالان و چهره‌های سیاسی و مدنی در پی داشت. روز…

Read More