جنبش کارگری: از تجمع روزانه کارکنان رسمی نفت آغاجاری تا فراخوان تجمع کارگران قراردادی در تهران

کارگری

جنبش کارگری: اعتراض کارگران صنعت نفت هفته گذشته با تجمع روزانه کارکنان رسمی نفت و گاز آغاجاری در برابر شرکت و نیز تصمیم کارگران قراردادی به تجمع در تهران، رنگ دیگری گرفت. مقدمه هر رویداد یا اعتراض اردوی رنج و کار، برآیند مجموعه‌ی درهم تنیده‌ی استثمار، تبعیض، ستم و سرکوب است که با تحمیل بی‌حقوقی و فقر استخوان‌سوز، جامعه را به مرز استیصال سوق داده است. اعتراض به شرایط موجود، در جایی که حاکمان تمام معیارهای حقوقی، اخلاقی و انسانی را زیرپاگذاشته‌اند، تلاش برای درهم شکستن سامانه تبعیض، سرکوب و…

Read More

یادداشت روژمان – جنبش دانشجویی در کنار جنبش کارگری

دانشجویی در کنار جنبش کارگری

یادداشت روژمان – جنبش دانشجویی در کنار جنبش کارگری انقلاب آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران عرصه ظهور دوباره جنبش رادیکالِ دانشجویی شده است. دانشگاهها و دانشکده ها در تاریخ ایران، جز یک دوره کوتاه، همیشه سنگر دفاع از سوسیالیسم بوده اند. بر این اساس آنها در 16 آذر 1332 علیه مظهر امپریالیسم آمریکا، یعنی حضور نیکسون، معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا، در ایران اولین تظاهرات بعد از کودتای آمریکایی – انگلیسی 1332 را انجام دادند. این تظاهرات توسط گارد شاهنشاهی به خون کشیده شد و جانیان موجبات جانباختن مصطفی…

Read More

یادداشت روژمان: ‌آبان سرخ و جنبش کارگری (بخش دوم)

سرخ

یادداشت روژمان: ‌آبان سرخ و جنبش کارگری (بخش دوم) کارگران تاکنون بسیار به ندرت اکسیون های معینی را برای اعتراض به کشتار ددمنشانه انقلابیون معترض در شهرهای ایران، و بویژه در کردستان، و حمایت از مطالبات انقلابیون انجام داده اند. این امر دلایل مشخصی دارد که به آنها پرداخته خواهد شد. ولی نباید فراموش کرد که کارگران اعتصابات و گردهمایی بسیاری را در دو ماه گذشته داشته اند که مطالبات بخش قابل توجهی از آنها تحت تاثیر توازن قوای کسب شده توسط مبارزین انقلابی حالت تعرضی به خود گرفته اند.…

Read More

یادداشت روژمان: ‌آبان سرخ و جنبش کارگری (بخش اول)

سرخ

یادداشت روژمان: ‌آبان سرخ و جنبش کارگری (بخش اول) در ماه آبان خیزش انقلابی مردم ایران برای آزادی و برابری گام های بزرگی به جلو برداشت. تکامل خیزش فوق بویژه در روزهای 24، 25 و 26 مشهود تر بود. اکسیون های با شکوه این سه روز در یادآوری خاطرات آبان 98 و بزرگداشت جانباختگان آن انجام گرفتند. در این روزها  همبستگی بین مردم قوام و رونق بیشتری یافت. خیزش سیاسی و متشکل تر گردید. بر این بستر صفوف مبارزه علیه رژیم گسترده تر شد. مزدوران رژیم در این مدت و…

Read More