«زاهدان چشم و چراغ ایران»

balouch 2

«زاهدان چشم و چراغ ایران» نویسنده دیدگاه: هوشنگ نورائی (ایوب حسین بر) «هیچ‌کس داری حقی برای اطاعت کردن نیست» (هانا آرنت) توتالیتریسم با قانون و بدون قانون سعی می کند همه را وادار به اطاعت کند ولی زاهدان تاکنون به  این اطاعت گردن ننهاده  است. شعار «زاهدان  چشم و چراغ ایران»  هنوز سر داده  می شود و زاهدان نامی  است که دیگر کمتر کسی در ایران فراموش می کند و یا نسبت به آن به نحوی ادای احترام نکند. مردم بلوچ در زاهدان همچنان  در اعتراضات بدون وقفه روزهای جمعه…

Read More