زندان شاهرود؛ اجرایی شدن احکام «عاطفه رنگریز»

رنگریز edited

احکام زندان و جریمه نقدی «عاطفه رنگریز» فعال حقوق زنان در زندان شاهرود اجرایی شد. به گزارش روژمان روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ اجرای احکام ۶ میلیون جریمه نقدی از بابت پرونده مهرماه ۱۴۰۲، ذیل اتهامات «همکاری و عضویت در گروه‌های معاند نظام» به ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس و از بابت «تبلیغ علیه نظام» به ۷ ماه و ۱۶ روز حبس رسما به «عاطفه رنگریز» فعال حقوق زنان زندانی در زندان شاهرود ابلاغ گردید. عاطفه رنگریز، روز یکشنبه ۱۹ شهریورماه ١۴٠٢، توسط نیروهای امنیتی در…

Read More