مادران دادخواه کوردستان نمایش انتخابات را تحریم کردند

شریف کوردستان و مردم آزادیخواە ایران edited

مردم شریف کوردستان و مردم آزادیخواه ایران ما به عنوان جمعی از مادران دادخواه و عدالت‌خواه، سیرک نمایشی ریاست جمهوری ایران را تحریم خواهیم کرد. رژیم حاکم در ایران در سال‌های اخیر هزاران خانواده را با اعدام و شلیک مستقیم داغدار کرده است، هزاران پسر و دختر جوان ما به دلیل اعتراض به نابرابری، بیکاری، ظلم و فقدان آزادی در خیابان‌ها اعدام و با شلیک مستقیم کشته است. اما در آستانه انتخابات نمایشی، نامزدهای رژیم که خود مسئول و شریک جنایات رژیم هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی صحبت می‌کنند.…

Read More