تهران؛ محمود صالحی یکی از رهبران جنبش کارگری عمل پیوند رگ انجام داد

صالحی عمل پیوند رگ edited

روز شنبه نهم تیرماه ۱۴۰۳، «محمود صالحی» یکی از رهبران شناخته‌شده جنبش کارگری در بیمارستان سینا تهران، “عمل پیوند رگ مصنوعی” را به صورت موفقیت‌آمیز پشت سر گذاشت. به گزارش روژمان «محمود صالحی» یکی از رهبران شناخته‌شده جنبش کارگری در حالی عمل “پیوند رگ مصنوعی” را به صورت موفقیت‌آمیز پشت سر گذاشت که به دلیل شرایط بد حبس و بازداشت‌های غیرقانونی با مشکلات عدیده‌ی سلامتی از جمله “مشکلات کلیوی” روبرو شده است. آقای صالحی از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون، حداقل ١٩ بار با اتهامات مختلفی بازداشت شده…

Read More