آیا به «نیکا شاکرمی» تجاوز شده بود؟

به نیکا شاکرمی

به‌تازگی سندی فوق محرمانه از پزشکی قانونی رژیم افشا شده است که نسان می‌دهد، به «نیکا شاکرمی» قبل از قتل تجاوز شده است. به گزارش روژمان پس از هک سامانه قوه قضاییه رژیم توسط گروه هکری “عدالت علی” اسناد محرمانه زیادی منتشر شده است، که در یکی از آن‌ها نشان می‌دهد که به «نیکا شاکرمی» نوجوان جانباخته در خیزش سراسری ژینا، قبل از قتل تجاوز شده است. بر اساس این سند «خیلی محرمانه» افشا شده، نیکا شاکرمی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ «به عنوان جسد ناشناس» از کلانتری ۱۲۹ جامی…

Read More