صدور حکم زندان برای دو تن از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

رضا شهابی و حسن سعیدی دو تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هر کدام به ۶ سال زندان محکوم شدند.

شهابی و حسن سعیدی

به گزارش روژمان و به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز یک‌شنبه اول آبان‌ماه ١۴٠١، آقای حسین تاج وکیل مدافع رضا شهابی و حسن سعیدی اعلام کرد که «علیرغم نقص در پرونده و ایرادهای گزارش نهاد امنیتی» شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران این دو فعال کارگری را اتهام “فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم عليه امنیت کشور” به مجموعاً ۶ سال حبس تعزیری (۵ سال اجرایی) محکوم کرد. در حکم صادره مجازات تکمیلی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و منع از اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت دو سال تعیین شده است.

از سوی دیگر به گزارش کولبر نیوز به نقل از رامین صفرنیا وکیل مدافع فعالین صنفی معلمان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی سه تن از فعالین صنفی معلمان حکم زندان صادر شد. بر اساس حکم صادره:

– آقای رسول بداقی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به چهار و سال و شش ماه و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال زندان متهم شده است.
۲- آقای جعفر ابراهیمی از بایت اتهام “اجتماع و تبانی” به چهار سال زندان و از از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال زندان متهم شده است.
٣- آقای محمد حبیبی به اتهام” اجتماع و تبانی” به سه سال و هفت ماه و از بابت اتهام” تبلیغ علیه نظام” به یکسال زندان محکوم شده است.
هر سه نفر این فعالین صنفی معلمان ایران به دو سال منع از هرگونه فعالیت صنفی و عضویت در تشکلات صنفی محکوم شده‌اند و هر سه نفر هم دو سال ممنوع‌الخروج شده‌اند.

Related posts

Leave a Comment