تایید حکم ۱۶ماه حبس تعزیری “عثمان اسماعیلی”

دیوان عالی کشور حکم ۱۶ماه حبس تعزیری “عثمان اسماعیلی” فعال کارگری را تایید کرد.

اسماعیلی edited

به گزارش روژمان و به نقل از صفحه اینستاگرامی “عثمان اسماعیلی” ، این فعال کارگری به اتهام عضویت در کومەلە و حزب کمونیست ایران از طرف دادگاه انقلاب اسلامی سقز با حکم بدوی ۱۶ماه حبس تعزیری روبرو شد که پس از اعتراض وی این رای به دیوان عالی کشور ارسال گشت، اما دیوان عالی کشور نیز حکم بدوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز را تایید کرد.

آقای اسماعیلی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که ده روز پس از درج حکم نهایی در سامانه قوه‌قضایی رژیم مهلت دارد تا خود را به اجرای احکام دادگاه سقز معرفی کند.

لازم به ذکر است که عثمان اسماعیلی همچنان به این حکم معترض است و از فعالیت های کارگری خود دفاع می کند.

Related posts