نیروهای امنیتی رژیم چهار شهروند کرد را بازداشت کردند

نیروهای امنیتی رژیم طی چند روز گذشته، چهار شهروند کرد را در شهرهای سنندج و ایلام بازداشت کردند.

امنیتی رژیم چهار شهروند کرد را بازداشت کردند

به گزارش روژمان نیروهای امنیتی رژیم با حمله به منزل شهروندان “سجاد شروندی، سینا دلیری و یک شهروند دیگر با فامیلی “ابراهیمی” را در شهرم ایلام بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کرده‌اند.

نیروهای امنیتی سنندج نیز کامیار خالق‌پناه، شهروند اهل این شهر را ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

در روزهای اخیر هجوم نیروەهای امنیتی به منازل شهروندان و ربودن آن‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

Related posts