محکومیت ۲۵ ساله‌ی نیلوفر حامدی و الهه محمدی

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زن توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب برای ۳ عنوان اتهامی در مجموع به ۱٢ سال و ۱٣ سال حبس محکوم کرده است.

حامدی الهه محمدی محکومیت حبس edited

به گزارش روژمان “الهه محمدی” به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

“نیلوفر حامدی” نیز به اتهام همکاری با دولت آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.

Related posts