۴۶۳۰ کودک در غزه کشته شدند

از ابتدای جنگ در ۱۵ مهر ۱۱۲۴۰ نفر کشته که از این تعداد ۴۶۳۰ نفر را کودک تشکیل می‌دهد.

کودک در غزه کشته شدند edited

به گزارش روژمان انتشار آمار این تعداد کودک کشته شده در غزه نشان از عمق جاجعه‌ای دارد که دو جریان ارتجاعی حماس و اسرائیل مستقیما مسسب آن هستند،

استفاده‌ی حماس از بیمارستان‌ها و مراکز عمومی و از سوی دیگر حملات وحشیانه‌ی اسرائیل به یکی از پر تراکم‌ترین نقاط جهان از نظر جمعیت، باعث وقوع فاجعه‌ی انسانی شده است.

رهبران اسرائیل حاضر به پذیرش وقفه‌ی بشردوستانه نیستند، برق بیمارستان غزه قطع و شهر زیر آتش سنگین است. بی‌گمان مسئولیت وقوع جینوساید در غزه با حماس و نیروهای جهادی از یکسو و از سوی دیگر دولت آپارتاید اسرائیل است.

Related posts