سنندج؛ احضار و بازجویی بیش از ٧۰ تن از کادر درمان در یک هفته گذشته

و بازجویی بیش از ٧۰ تن از کادر درمان در یک هفته گذشته

در یک هفته گذشته بیش از ٧۰ تن از کادر درمان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سنندج به بخش تخلفات اداری، حراست و اطلاعات سپاه سنندج احضار شدند. به گزارش روژمان و به نقل از “ان‌جی‌او پزشکان و پرستاران داوطلب کوردستان”، از روز ١٧ بهمن‌ماه ١۴۰۲ تاکنون بیش از ۶۰ تن از پرستاران و کادر درمانی به حراست دانشگاه علوم‌پزشکی و بیش از ١۰ تن نیز به بخش تخلفات اداری یا اطلاعات سپاه سنندج احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.این احضارات بدنبال تصمیم پرستاران برای تشکیل تجمعی در اعتراض به…

Read More

رمز محبوبیت کومه‌له در چیست؟

محبوبیت کومه‌له در چیست edited

کارگران، زحمت‌کشان و مردم تحت‌ستم کوردستان در روز ۲۶ بهمن، روز کومه‌له بار دیگر به آمال، آرزوها و اهدافی می‌اندیشند که در سال‌های گذشته و تحت رهبری کومه‌له به خاطرشان مبارزه کرده‌اند؛ بهترین عزیزانشان را برای رسیدن به این اهداف و آرزوهایی از دست داده‌اند و به فردایی می‌اندیشند که کومه‌له با برنامه و استراتژی سیاسی‌اش، با عمل‌کرد و عَزمِ راسخ و انقلابیش در مقابل چشمان‌شان گشوده است. به پیوند محکم و عمیقی می‌اندیشند که با کومه‌له برقرار ساخته‌اند و به خاطراتی که در طول سال‌ها مبارزه در دل‌هایشان جا…

Read More