و این تکرار و تکرار است، تکرار! آرمیتای جوان ما را همچون ژینا هم ازپای در آوردند و به قتل رساندند!

گراوند

و این تکرار و تکرار است، تکرار! آرمیتای جوان ما را همچون ژینا هم ازپای در آوردند و به قتل رساندند! در قاموس نظام اسلامی، صرفا برای زندگی کردن معمولی، انگار تکراربه کُما رفتن و قتل عمدحکومتی،به دست گشت ارشاد درشهریورگذشته واینبار درمهرماه امسال، توسط «حجاب بانان مترو»به چرخه عادی وتکراری و ذاتی این نظام دین سالار و واپس گرای ضد زن وجانبدارحجاب بوده است. حتی می توان گفت: این به کُما رفتن ، استعاره‌ از سرنوشتی است که حکومت برای هم‌نسلان “ژینا” یعنی “آرمیتا” هم رقم می‌زند؛ استعاره‌ای از…

Read More