جمعه خونین زاهدان، یکسال بعد! – هوشنگ نورایی (ایوب حسین‌بر)

خونین زاهدان

جمعه خونین زاهدان، یکسال بعد! – هوشنگ نورایی (ایوب حسین‌بر) 🔹یکسال از جمعه خونین  ۸ مهر سال ۱۴۰۱ گذشت. جمعه خونین یک زلزله نبود که طبیعت بیافریند بلکه   جهنمی بود که رژیم جمهوری اسلامی در ظرف چند ساعت در همان روز  آفرید و با این جنایت  خود بطور آشکاری تبعیضاتی را در اشکال متفاوت و منجمله قومی و دینی  بر مردم بلوج روا داشته بود به آتش و گلوله تبدیل کرد و بیش از ۱۰۰ نفر را سبعانه به قتل رساند و چند صد نفر را معلول و زخمی کرد.…

Read More