حزب کمونیست یونان و نسل جوانِ کمونیست‌های بدون حزب – رامیار حسینی

کمونیست یونان رامیار حسینی edited

چرا حزب کمونیست در یونان با همه سوابق درخشان و قابل احترام، دیگر نمی‌تواند برای نسل جوان جذاب باشد؟ حزب کمونیست یونان بە عنوان قدیمی‌ترین حزب شکل گرفتە در تاریخ معاصر یونان سرگذشت عظیم و پرفراز و نشیبی دارد. در گذر زمان بیش از ١٠٠ سال از طول عمرش دچار دگردیسی‌های زیادی شدە، بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشتە و یا در حل برخی از آنها ناکام ماندە است. حزب کمونیست یونان اولین بار در روز ١٧ نوامبر سال ١٩١٨ میلادی، یعنی دقیقا یک سال پس از پیروزی انقلاب اکتبر…

Read More