جمهوری اسلامی اول و دوم! آغاز شکل­بندی بازار و روند انباشت سرمایه – محمد قراگوزلو

قراگوزلو

جمهوری اسلامی اول و دوم! آغاز شکل­بندی بازار و روند انباشت سرمایه – محمد قراگوزلو ۱۳۶۰-۱۴۰۰ درآمد ۱ به درود تا شاید وقتی دیگر…. این مقاله متعاقب بخش پیشینی آن (جمهوری صفر! مبارزه برای بقا/ ۱۳۵۷-۱۳۶۰) نوشته شد. و تبعاً می باید یک یا دو روز بعد از تکمیل نهایی ( ۲۵ خرداد/ سه ماه پیش) منتشر می­شد. اما نشد. به دلائلی که توضیح کلیات ان نیز اینجا ممکن نیست. علاوه بر اینکه نویسنده مدتی طولانی به نت دسترسی نداشت یک سلسله مسائل تلخ نیز مانع انتشار این مطلب و…

Read More

انقلاب یا خیزش؟ باری اما بعد… – محمد قراگوزلو

قراگوزلو

انقلاب یا خیزش؟ باری اما بعد… – محمد قراگوزلو مستقل از اینکه انتسابِ واژه­ ی “اغتشاشگر” و “نوکر امریکا و اسرائیل” به مردم خواهان “نان- کار- آزادی” زیادی نخ نما شده است و مستقل از تفاوت ­ها و تشابهات اعتراض­ های وسیع جاری با خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ و ده ­ها مولفه ­ی گفته و ناگفته ­ی دیگر نخستین و آخرین تکلیف اساسی در ارتباط با خیزش جاری تقویت سیلندرهای طبقه­ ی کارگر به منظور کسب هژمونی است. فراموش نکنیم که جنبش­ ها و انقلاب ­ها را بر…

Read More